tulipaner

I forbindelse med nytår er der en del af os, som bruger tid på at sætte sig nogle mål. Der er mange måder at realisere sine mål på og også mange holdninger til det at sætte sig mål.

Vi kan afspejle vores mål i vores boligindretning, så vi gennem en bevidst indretning visuelt bliver mindet om vores mål dagligt. Vi kan udrette magi, når vi gør vores mål konkrete og synlige for os selv. Når vi har noteret os nogle mål, som vi virkelig ønsker at realisere, skal disse mål gøres konkrete i indretningen, så alt hvad vi omgiver os med minder os om målet.

De følelser der dukker op undervejs i processen, kan fortælle dig, hvor langt du er fra målet og, om du virkelig ønsker at få målet realiseret. Vi skal huske, at det ikke skal virke som en pligt, så vi bare hurtigst muligt kan få streget det mål på papiret og komme videre. Vi skal nyde de valg, vi tager og mærke magien i boligen.