Vores valg kan være bevidste eller ubevidste. Ofte er det de mange ubevidste valg, der “kører” afsted med os.

Vi kan miste os selv i forsøget på at imødekomme de mange ønsker om et smukt, rart og personligt hjem. Hvordan undgår vi at miste os selv?

Der er så mange sandheder. Din sandhed er ikke altid min sandhed. Min sandhed er ikke altid din sandhed. Kunsten er at kunne balancere i det, og det gør vi ofte bedst ved at acceptere vores forskellighed og vide, at det kan udvikle os.


Kunsten er kunne at agere i den forskellighed. Bevidsthed ændrer alt. Et kærligt forhold til vores hjem bygger på vilje, viljen til at ville bygge et hjem op omkring vores værdier. Derfor giver det virkelig mening at stoppe op og give os tid til at bygge vores fundament.


Hvis en af vores værdier er at have ro og omsorg i vores liv, kan vi skabe det gennem vores indretning, så vores hjem bliver vores støtte. Når det forsvinder i vores liv, vil vi opleve, at vi flytter os, så vi undgå at gå rundt og være kede af det. Vi vil opdage, at det ofte er de små ting i vores liv, i vores hjem, der skaber stor glæde og får smilet frem.


Og den bedste måde at skabe et hjem på er at være i kærligt nærvær med den, vi er nu. Med kærlighed, accept og venlighed. Vi lærer, vi erfarer og vi udvikler os med vores hjem og med de personer, vi bor sammen med.
Mød dit hjem med fuld accept, uden dom. Derefter tager du et rum ad gangen – hvor du er mere opmærksom og udlever din sandhed.