advent

Når du handler på din kommunikation, og gør det du siger, sætter du gang i en proces, hvor du sender en masse følelser ud i dine omgivelser. Og du kan kommunikere dit budskab ud på mange måder men ved at gøre det i kærlighed og med omtanke for den person du taler til, skaber du en slags samhørighed på et meget højt plan, hvor der er plads til at åbne op. Og den kærlighed kan du ikke måle og veje og tælle op i kroner og ører.

Du kan rigtig hurtigt lukke ned for kreativiteten, når du er i gang med at indrette nye rum, hvis du ikke giver kommunikationen gode vilkår. Du kan vælge at tage energi og handlekraft fra den anden part eller du kan give energi. Mærk efter, om du lever dit liv eller om du lever andres liv.

Hvis vi er uenige om hvordan et rum skal indrettes, og vi ikke lytter til hinandens ønsker, dømmer vi hinanden, og meget hurtigt kan vi starte en diskussion, som ender i et højrøstet skænderi. Argumenterne flyver frem og tilbage, og vi mærker ikke længere vores egne følelser. Når vi bliver på egen banehalvdel og lytter og mærker efter, hvorfor vores kæreste, kollega eller børn ønsker at flytte om i et rum, har vi kroppen med i processen, og vi kan langt bedre høre hinanden.