vand

Når vi lytter til os selv, træner vi vores nærvær. Der hvor vi har vores opmærksomhed vil også være der hvor vi er mest effektive. Når vi har vores opmærksomhed fokuseret på en ting der skal ordnes i boligen vil vi lytte efter det. Så det at lytte til os selv er en træning i at være opmærksom på vores tanker og følelser.

Den evne kan vi træne, så vi udvikler evnen til at løse vores opgaver. At tanker bliver til ting er den måde som livet fungerer på. Det at tage det første skridt fra det kendte til det ukendte når vi vil indrette vores bolig, handler om at give vores drømme vinger. Og turde forestille sig, hvordan det vil være at have det. Når vi bevidst bruger vores fantasi og vores tanker som redskab til at forestille os en ny indretning, så sætter vi så mange ting i bevægelse. Hvis vi ikke kan lide det, som spejlet viser os, så vil vi ved at lytte få en vision om slutresultatet, og herefter kan vi fysisk bevæge os i den retning hvor vores drømme stemmer overens med vores virkelighed.

Når vi vælger at lytte, sker magien.