stormvejr ved Grenå

Nogle gange kan vi have så mange ønsker om ændringer i vores bolig, at det kan være svært at finde ud af, hvilken idé vi skal gå efter, og vi kan lade os stresse over alt det, som ikke fungerer og mærke frustrationen brede sig i kroppen. Og vi kan have stor modstand på en idé, fordi vi kun ser fejl og mangler.

Når jeg gerne vil blive mere konkret omkring, hvad jeg gerne vil have, noterer jeg ned hvad der ikke fungerer for mig. Så kigger jeg bagefter på det modsatte, og det giver mig et klart billede af mine ønsker. Efterhånden som jeg flytter mit fokus over på, hvordan det vil føles, når mit ønske er opfyldt og leger med tanken om, hvordan det vil være at have det fysisk og konkret i min bolig, bliver processen meget nemmere. 

Legen med harmonier og kontraster er uudtømmelig, da den jo giver mulighed for at analysere ønsker. Min indre perfektionist kan sagtens få øje på fejl og mangler, men jeg lægger nu mit fokus på at værdsætte det, som er lige nu og så bruge kontrasterne til at komme videre med at realisere mine ønsker. Og så bliver det meget nemmere at være med det, som er.

Så vi kan vælge at lade os stresse af kontraster i vores omgivelser og blive frustrerede og forvirrede eller, vi kan skabe vores egen positive energi og give kærlighed til processen og sende positive energier ud i omgivelserne, som vil skabe lette og glade følelser.