Kærmindevej

Vores tanker, handlinger og ord kan synes at kontrollere livet.

Vi kan styre mange af vores tanker og vi har selv ansvaret for dem. Nogle gange kan vi være bange for at miste kontrollen og opstille en ydre facade. Da er kontrol skabt af frygt, og vi kan jagte kontrollen så meget, at vi mister balancen. Det ville være så nemt at kunne kontrollere alle andre og alle de ting, der er omkring os. Vi skemalægger vores aktiviteter, og farvelægger dem alt efter vigtigheden. I vores bolig griber vi til en stil, hvor vores ting placeres efter et skema, hvor det måske er verdenshjørnerne, der bestemmer farveskalaen.

Hvert menneske har sine egne unikke egenskaber og personlighed. Og for at kunne fungere i en travl hverdag, er det hensigtsmæssigt med skemaer og planlægning. Trods forskelligheder har alle een ting til fælles, og det er den visdom hvert menneske tager med sig på sin vej gennem livet. Vi kan sætte pris på hver og en. Når vi giver plads til drømmene, troen og modet bliver vi taknemmelig for den lektie, vi giver hinanden og som vores bolig giver os.

Vi kan alle lære nogle færdigheder om indretning, men vi har hver vores måde at gøre det på, og nogle indretter sig med gamle møbler, andre med loppefund. Jeg vælger at tro på, at der er en unik løsning for alle. Det handler om at turde acceptere forandringer og vide, at livet ændrer sig hele tiden og at følelserne også svinger, og det giver et naturligt flow modsat en trang til at kontrollere.

At være til stede og mærke livet, at være nysgerrig og åben overfor vores omgivelser og uden fordomme. Livet er både en vild og stille dans, – og ikke mindst en smuk dans.

At følge den vej der er din og indrette dig på den måde, der giver dig glæde. At tage ansvar for dig og dine ønsker og behov.