10 gratis tips

Skab personlighed i din bolig

Ellen

En ny start – hver dag

Det handler ikke om at diskutere, hvad der er rigtigt og forkert. Der er ikke en endegyldig sandhed, som nogle kan have patent på. Især ikke på andres vegne.  Det afhænger af øjnene, der ser. Og turbulente tider som nu kræver ro og klarhed, så vi kan rumme os selv, og det kan vi finde i vores hjem.

En del af os har tilbragt flere timer i hjemmet i år , og vi har måske opdaget, at det har været svært at rumme.

Det er så vigtigt at give os tid til at stoppe op og reflektere over det år, vi er i, før vi fejrer det nye år og suser videre. Reflektere over vores valg: vågner vi udhvilet,  er der rum med meget lidt dagslys, har vi fyldt skabene med ting, vi ikke har taget stilling til, lytter vi til alle andre og meget lidt til os til? Vi kan give os selv endnu en chance, gøre mere af det, vi gerne vil, puste nyt liv i rummene og sige fra til det, vi ikke selv kan og række hånden ud og bede om hjælp. Det er vigtigt, at vi ser kærligt på os selv og får en øget bevidsthed om, hvad boligen gør ved os, – hver dag, hele året.

Hvor lægger du dit fokus?

Vi kan gå i gang med indretning af et rum på mange måder. Vi kan vælge de mange snakke , skitser og detaljerede farvelagte tegninger, og vi er egentlig klar til at gå i gang. Vi vil gerne have skønhed – farver, moderne former –  så vi er enig om planen. Men vi kan ikke overskue at gennemføre processen. Det er som om vi bare mister modet, energien  og overblikket i det øjeblik.

Ofte handler det slet ikke om den konkrete fysiske indretning af rummet.  Nogle gange kan de mange snakke om ændringer med nye farver og former åbne op for nogle døre, som vi har lukket, døre til rum med aspekter af vores liv, som har brug for lys, brug for at blomstre, brug for at leve. Den manglende glæde skabes af vores tanker. Hvis vi har udfordringer, lukker vi ofte  for flow i vores liv. 

Når vi har udfordringer med os selv og vores omgivelser, påvirker det vores indre balance. Vi kan prøve på alle mulige måder at ændre vores hjem og gemme os lidt. Og hvem gemmer vi os for? 

Vi kan ikke hele os selv ved at vælge en ny farve på væggen og dermed lukke for alt det ubehagelige. Der er ikke noget galt med os, og vi skal ikke handle os ud af problemet. Vi skal i stedet give omsorg og kærlighed til os selv, så vi begynder at blomstre igen. Og i den proces vil vi blive klar til at gå i gang med ændringerne i hjemmet .

Vi kan vælge de mange snakke – nogle gange må vi ty til den ordløse terapi. Vælg dig selv til.

Er jeg min egen stopklods?

Er du en stopklods? Nogle gange kan vi blive vores egen største stopklods i indretningen af vores bolig.

Tænk, om vi kunne øve os i at rumme os selv, turde lytte til det, vi mærker og handle på vores ønsker.Vi flytter ingenting i vores liv, hvis vi gør det fra en lav vibration. Frygt og modstand går sammen med os på den vej,og hver eneste forhindring på vores vej har sin helt egen fortælling. Når vi tør blive i modstanden og acceptere, at vi er vokset fra indretningen af vores rum kan vi meget nemmere skifte fokus og herfra hæve energien og finde den optimale løsning, om det så gælder vægfarver eller farven på køkkenlågerne.

Men vi vil ofte kigge efter en nødudgang, – vi vælger en løsning her og nu. Og resultatet bliver meget lidt nærende, for vi kan komme til at tilpasse os så meget, at vi ikke længere indretter, som vi allerhelst vil, men gør som alle andre gør. Vi har en hverdag, præget af så meget travlhed, pligter og ansvar, at vi har glemt os selv. Og vi ender med at blive vores egen største stopklods.

Hvad skal der til for at du finder roen, glæden eller måske humoren frem i dit hjem – i dit liv – og i dit hoved? Hvor skal du starte? Hvad er første skridt? Jeg har selv haft mange hjælpere på banen, og det handler dybest set om at lade dig inspirere af det, du møder på vores vej. 

Livet bliver så meget nemmere, når du føler dig set og hørt og værdsat – mærk glæden ved at træde indenfor i dit hjem og føle dig set og hørt.

Vi har hver vores sandhed

Vores valg kan være bevidste eller ubevidste. Ofte er det de mange ubevidste valg, der “kører” afsted med os.

Vi kan miste os selv i forsøget på at imødekomme de mange ønsker om et smukt, rart og personligt hjem. Hvordan undgår vi at miste os selv?

Der er så mange sandheder. Din sandhed er ikke altid min sandhed. Min sandhed er ikke altid din sandhed. Kunsten er at kunne balancere i det, og det gør vi ofte bedst ved at acceptere vores forskellighed og vide, at det kan udvikle os.


Kunsten er kunne at agere i den forskellighed. Bevidsthed ændrer alt. Et kærligt forhold til vores hjem bygger på vilje, viljen til at ville bygge et hjem op omkring vores værdier. Derfor giver det virkelig mening at stoppe op og give os tid til at bygge vores fundament.


Hvis en af vores værdier er at have ro og omsorg i vores liv, kan vi skabe det gennem vores indretning, så vores hjem bliver vores støtte. Når det forsvinder i vores liv, vil vi opleve, at vi flytter os, så vi undgå at gå rundt og være kede af det. Vi vil opdage, at det ofte er de små ting i vores liv, i vores hjem, der skaber stor glæde og får smilet frem.


Og den bedste måde at skabe et hjem på er at være i kærligt nærvær med den, vi er nu. Med kærlighed, accept og venlighed. Vi lærer, vi erfarer og vi udvikler os med vores hjem og med de personer, vi bor sammen med.
Mød dit hjem med fuld accept, uden dom. Derefter tager du et rum ad gangen – hvor du er mere opmærksom og udlever din sandhed.


Når vi får et skub

Andre vil altid have en holdning til din måde at leve på og være på, og de viser på deres egen måde, hvordan livet også kan være. Men deres sandhed er ikke altid din sandhed. Uanset hvor du ender, kan du vælge at være taknemmelig. Du får jo netop sat fokus på de områder i dit liv, som du ikke har kigget på.

Min erfaring er, at der skal foretages en indre oprydning. Vores omgivelser viser ofte på fineste vis, om vi har vaner og overbevisninger, der har brug for at blive kigget på. De skubber lidt til os.

En fysisk oprydning kan være et godt udgangspunkt. Vi slipper nogle ting, som vi ikke længere skal bruge og skaber plads til det nye. Oprydning er også at kigge på vores vaner, vores overbevisninger, vores handlinger. Det handler om at have os selv med rejsen, for andres sandhed er ikke nødvendigvis vores sandhed. Det kan føles, om om andre vil gøres os lidt forkert, de præsenterer os for et facit, som er deres sandhed.
Vi behøver ikke et længerevarende terapiforløb og kurser for at finde ind til vores sandhed. Når vi trækker vejret i takt med vores liv og lader stilheden råde, kommer vi i kontakt med de tanker, som blokerer for vores sandhed.

Der er et udtryk, der siger, at vores hjem er vores slot. Så det er vores ansvar at finde frem til vores sandhed, – den måde vi lever på og er til stede i livet på, og så lade det afspejle sig i hele boligen. Den måde vi organiserer og indretter, spejler vores sandhed. Det er et spejl på vores personlighed.

Når vi mærker, at vores omgivelser skubber til os med deres holdninger og deres sandhed, handler det om, at vi skal kigge på vores egen energi. Vi skal turde dykke ned i vores tanker og kigge på, hvorfor det sker og hvad det spejler i vores liv. Vi skal gå ind i skyggen og kigge på, hvad vi måske beundrer, er misundelig på eller bliver vrede over. Herefter kan vi transformere energien og være tro mod os selv i vores måde at bo på. Vores sandhed.

Din scene – dine kulisser

Mange af os ved godt, at vores omgivelser har indflydelse på os.

 

Hvis vi omgiver os med negative mennesker bliver vi på en eller anden måde påvirket. Hvis vi bevæger os blandt glade mennesker, bliver vi ligeledes påvirket.

I vores hjem har farver og former en væsentlig effekt. Og vi kan tilføre de enkelte rum hver deres stemning ved hjælp af vores indretning. Vi kan møblere efter vores ønsker og behov. Vores hjem er på en måde vores egen scene, hvor vi kan have forskellige kulisser, alt efter hvad vi gerne vil opnå i vores liv. I perioder er det livet med små børn, der præger scenen, og vi har legetøj på gulvet og på køkkenbordet. Så opstår der nye ønsker og behov, og vi skifter kulisserne. Vi kan også være i en tilstand af stress eller depression, hvor vi har brug for omgivelser, der støtter os til at komme videre i livet.

Når vi giver plads til, at vores kulisser kan ændres, vil vi blive positivt påvirket af omgivelserne. De vil arbejde sammen med os og ikke mod os, fordi vi inviterer dem indenfor. Formål og funktion får sin plads, og ikke mindst helheden, og vi opnår at skabe en indretning med mening og personlighed, og vi finder ind til den, vi gerne vil være.

Find vejen hjem til dig

Mange af os ved godt, at vores omgivelser har indflydelse på os. Hvis vi omgiver os med negative mennesker bliver vi på en eller anden måde påvirket. Hvis vi bevæger os blandt glade mennesker, bliver vi ligeledes påvirket.

I vores hjem har farver og former en væsentlig effekt. Og vi kan tilføre de enkelte rum hver deres stemning med vores indretning. For eksempel har vi ofte brug for et specifikt element, når vi har gang i mange aktiviteter i vores liv, og der er travlhed både hjemme og på jobbet, nemlig ro. Og den kan vi skabe med blandt andet farver.

Vi kan møblere efter vores ønsker og behov i vores nuværende liv. Vores hjem er på en måde vores egen scene, hvor vi kan have forskellige kulisser, alt efter hvad vi gerne vil opnå i vores liv. I perioder er det livet med små børn, der præger scenen, og vi har legetøj på gulvet og på køkkenbordet. Så opstår der nye ønsker og behov, og vi skifter kulisserne.

Når vi giver plads til, at vores kulisser kan ændres, vil vi blive positivt påvirket af omgivelserne. De vil arbejde sammen med os og ikke mod os, fordi vi inviterer dem indenfor af et rent hjerte. Vi har tænkt på formål og funktion, og ikke mindst helheden, og vi finder vejen hjem til os selv – et hjem med mening og personlighed.

Noget der er bedre

Vi ønsker alle at passe ind. Det er helt naturligt.

I vores boligindretning forsøger vi også at tilpasse os forskellige trends og gøre som alle de andre gør. Ofte sammenligner vi os med andre, og vi gør det, fordi vi ikke tror, vi er gode nok og drømmer om noget, der er bedre det vi har eller vi tør ikke mærke hvem vi er inderst ind. Det gør ondt at skulle mærke efter og vi får derfor svært ved at træffe valg, der er gode for os.

Måske tænker du, at det er en meget stor opgave at skulle træffe de valg, der er bedst for dig?

Du har jo muligheden for at vælge et enkelt rum i din bolig, hvor du er mere opmærksom og begynder at tænke over, hvad du gerne vil med det rum. Hvor vil du gerne tage ansvar? Prøv at fokusere på een ting i rummet ad gangen. Herefter prøver du at fuldføre følgende sætninger:

den giver mig …
den gør mig …
den betyder, at jeg kan …

Fortsæt indtil du finder frem til noget, der virkelig gør dig glad og taknemmelig. Og ja, det handler om at vænne dig til at gøre noget andet og bruge nye strategier til at blive god til at vurdere, hvad du gerne vil omgive dig med i din bolig.

Hvor bruger du dine ressourcer?

Den ene dag tager den anden.
Livet venter jo ikke, og du arbejder ihærdigt for en bedre bolig.
Er det virkelig sådan det skal være?

Du skal ikke knokle dig til en bedre bolig. Når du gør det, så fodrer du løgnen om, at livet er anstrengende og, at det skal være hårdt for at opnå et godt resultat. Det du fodrer vokser. Det handler om at tage et skridt ad gangen, en dag ad gangen, et åndedræt ad gangen, et øjeblik ad gangen.

En bedre bolig sætter dig ikke fri af vrede, fjerner en sorg eller gør dig lykkelig. En bolig skal være et fundament, hvor du kan trives og gro, hvor du, uanset stress eller magtesløshed, er i stand til at turde udtrykke dig og turde være den, du er.

Din bolig – lige der, hvor livet kan sættes på pause et øjeblik, hverdagens omdrejningspunkt, og ofte weekendens samlingspunkt.

Anerkendelse af dig

Det starter med en anerkendelse af dér, hvor du er. En dyb anerkendelse af at være dig. Og at du må være dig med det hele. Du må gerne være bevidst om de fire vigtige elementer og farvepsykologien, når du indretter dit hjem. Du må også gerne vælge at male en væg i farven turkis eller koral som lige nu er nogle af trendfarverne, bare fordi du har lyst. Der er mange muligheder med farver, og ofte er det kun fantasien, der sætter grænsen.

Valg af farver har ofte også en relation til en oplevelse med farver i dit liv. Derfor kan farver røre noget følelsesmæssigt i dig. I livet går du gennem både op,- og nedture, som påvirker din energi.

Når du er ude af balance, kan du ofte ikke mærke, hvad du har brug for, og du sammenligner dit hjem med andre og studerer boligmagasiner og lytter til alle mulige råd. Dybest set tror du ikke på dig selv og har meget lidt overskud til at træffe dine egne valg. Når du følger den energi, der er i dig og har tillid til at livet vil dig det bedste, har du ikke brug for alle mulige råd.

Det handler om, at du gør, hvad der skal til for at gøre dit hjem til en god base for dig.

Få besked via email, når jeg skriver et indlæg

Ellen Plougstrup · Kærmindevej 13 · 7100 Vejle · Tlf.: 23 27 81 75